Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!2016. november 29., kedd

Adventi koszorúkötésADVENTI KOSZORÚ TÖRTÉNETE

Még ADVENTRŐL egy kis érdekesség, információ:

A katolikus egyházban advent liturgikus színe a lila (viola), mely a bűnbánatot, a szent fegyelmet és összeszedettséget jelképezi. Advent harmadik vasárnapján, örömvasárnap (gaudete vasárnap) az Úr eljövetelének közelségét ünneplik; e nap liturgikus színe a rózsaszín. Az egész időszakban dísztelen a templomi oltár, az orgona szerepe pedig az énekek kíséretére korlátozódik.

Elterjedt szokás az adventi hétköznapokon hajnali (roráte) misét tartani. E szertartásokon különös hangsúlyt kap a megváltó várása és Szűz Mária tisztelete.

Adventkor a 19–20. század óta szokás koszorút készíteni. Az adventi koszorú ősét 1839-ben Johann H. Wichern német evangélikus lelkész készítette el: egy felfüggesztett szekérkeréken 23 gyertyát helyezett el, melyek közül minden nap eggyel többet gyújtott meg karácsonyig.

Ma az adventi koszorú általában fenyőágból készített kör alakú koszorú, melyet 4 gyertyával díszítenek. A gyertyák színe egy rózsaszín kivételével lila, mert a katolikus hagyományok szerint az advent színe a lila, a bűnbánat és a megtérés jelképe , a koszorú négy gyertyája közül - a meggyújtás sorrendjében - az első, a második és a negyedik lila, míg a harmadik, a közelgő ünnepet szimbolizálva: rózsaszín. A negyedik színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon. A gyertyákat vasárnaponként (vagy előző este) gyújtják meg, minden alkalommal eggyel többet. A világító gyertyák számának növekedése szimbolizálja a növekvő fényt, amelyet Isten Jézusban a várakozónak ad karácsonykor.


Adventi gyertya színei és jelentése

Advent első vasárnapja


Időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 29.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila: a templomi terítő lila, a szertartáson a pap lila miseruhát vagy stólát visel, illetve az adventi koszorún elsőnek meggyulladó gyertya színe is lila.

Advent második vasárnapja


Színe hasonlóképpen a lila. Az ádvent mellett a nagyböjti időszaknak is lila az ünnepi színe az egyházi liturgiában. Számos helyen a karácsonyt megelőző hetekben a lilát kékkel helyettesítik, hogy a két ünnepet megkülönböztessék egymástól.

Advent harmadik vasárnapja


Gaudete (örvendjetek!) vasárnap kiemelkedik a többi közül, ádvent második felének kezdetét jelzi. Színe a rózsaszín, amely az örömöt szimbolizálja.

Advent negyedik vasárnapja


Színe a bűnbánatot kifejező lila. Az adventi koszorún mind a négy gyertya egyszerre ég ezen a napon.


A négy gyertya története
Adventi gyertyafény
Adventi gyertyák ragyognak fénylő csillagként;
egy, kettő, három, négy,
hajad lágy selymén táncol a lobogó fény.
Csitt! Ne szólj, csak ülj ide mellém,
hiszen most szívünk beszél;
kezedet fogva a szeretet árad szét.
Kérlek, ne szólj - csak ölelj, míg e láng ég!
S ha kialszik mind a négy,
szenteste gyúl helyettük ünnepi fény...
És nem kell, csupán egyetlen ajándék,
mit szívem karácsonyon úgy remél:
láthassam szemedben csillogni még,
sokáig e szépséges, adventi gyertyafényt.
Szoby Zsolt (Poet.hu)

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy gyertya.
Annyira nagy volt körülöttük a csend, hogy tisztán lehetett hallani amint beszélgetnek.

Azt mondta az első:
Én vagyok a BÉKE. De az emberek nem képesek életben tartani. Azt hiszem el fogok aludni.
Néhány pillanat múlva már csak egy füstölgő kanóc emlékeztetett a hajdanán fényesen tündöklő lángra.

Azt mondta a második:
- Én vagyok a HIT. Sajnos az emberek fölöslegesnek tartanak, nincs értelme tovább égnem...
A következő pillanatban egy enyhe fuvallat kioltotta a lángot.

Szomorúan így szólt a harmadik gyertya:
- Én a SZERETET vagyok! Nincs már erőm tovább égni. Az emberek nem törődnek velem, semmibe veszik, hogy milyen nagy szükségük van rám...
Ezzel ki is aludt.

Hirtelen belépett egy gyerek és mikor meglátta a három kialudt gyertyát felkiáltott:
- De hiszen nektek égnetek kéne MINDÖRÖKKÉ!!!
Elkeseredésében sírva fakadt.

Ekkor megszólalt a negyedik gyertya:
- Ne félj amíg nekem van lángom meg tudjuk gyújtani a többi gyertyát.
Én vagyok a REMÉNY!!!

A gyermek szeme felragyogott! Megragadta a még égő gyertyát és lángjával ÉLETRE keltette vele a többit.
(
A négy Gyertya mese szerzője:Veress Andrea Hajnalka)
Adventi időszak városunkban
MINDENNAP ADVENT

Mindennap advent Uram azoknak,
akik hittel várakoznak Reád.
Égbekiáltó a sok gond és baj,
számtalan sebből vérzik e világ.
A földnek szíve is sajogva fáj,
tajtékozva sóhajt az óceán.
Sötét olajfolt úszik tetején,
mérgével szennyezi tiszta vízét.
Lávafolyamát ontja a vulkán,
gőzét, füstjét sodorja az orkán.
Tátongó ózonlyuk van felettünk,
káros sugarak égetik bőrünk.
Amit tavasz ígért, nap égette,
tomboló ár mosta, zápor verte.
Tudom Uram, megvan a miértje,
távol van Tőled az ember szíve.
Tekints ránk Uram irgalmasan!
Te, Aki a mindenség Ura vagy,
szánd meg e szenvedő világot,
kegyelmesen nyújtsd felénk karod!
Schvalm Rózsa

Az adventi időszak eseményeiről az alábbi link alatt lehet bejegyzéseket olvasni.

https://www.facebook.com/events/1138690982876028/

ÁDVENTI KÉSZÜLŐDÉS

Én csak várok türelmesen,
míg beáll az este,
Uram jöttét, kürt zengését,
s a fügefát lesve.
A jelek már úgy sürgetnek
teljes készenlétre,
ha jő az Úr, meglássam Őt,
meglássam Őt végre!
Drága Jézus, készülődöm,
vágyom Nálad élni!
De ez a föld még húz vissza,
segíts jól küzdeni.
Minden jóért küzdeni kell,
leginkább a Mennyért,
s nem akarom fölcserélni
semmi múló kincsért!
Te mosd lelkem hófehérre,
méltó legyen Hozzád,
szívemet is Te hangold föl,
áldjon dicső orcád!
Boros Gergely


2016. november 10., csütörtök

A Magyar Nyelv NapjaMit is jelent nekünk a magyar nyelv?
 Létezésünk legfontosabb pillérét, szilárd alapot, amely emberségünk, családunk, népünk, kultúránk hordozója; mindent, ami magyarrá tesz minket. A magyar nyelv révén él a nemzet múlt, jelen, jövő síkjain.


   A magyar nyelv anyanyelvünk: elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része mindennapjainknak. Magyarul közöljük mondandónkat, magyarul értjük meg egymást, életünkben először magyarul szólalunk meg, magyarul kérünk, magyarul örülünk, magyarul szomorkodunk. Édesanyánk magyar nyelven tanít minket, magyarul tanulunk az iskolában. A magyar nyelv biztos tudásának birtokában sajátítjuk el az idegen nyelveket
Magyarul álmodunk, magyarul szeretünk, magyarul vágyakozunk. Kosztolányi Dezső szavaival élve életünk legnagyobb eseménye a magyar nyelven való beszéd, írás, gondolkodás.
    Anyanyelvünk méltán szép jelzője az édes, ez nyelvi kifejezőképességünk árnyaltságán túl jól mutatja érzelmi viszonyunkat e páratlanul nagy kincsünkhöz. Édes anyanyelvünket ünnepeljük ma. Azt az „édes” nyelvet, amelynek az értelme a régi magyar nyelv szerint az igazit, a valódit, tehát nem a hamisat, nem a romlottat jelentette. „Én édes szerelmetes uramnak” szólította a feleség a férjét, „édes asszonyanyámnak” nevezte anyját a gyermek, a testvérek pedig „édes eggyek” voltak még a XIX. században is. Ezért lett az édesanya is „édes”, mert az igazit értették rajta, így nyelvünk is ezért kapta az édes jelzőt, mert féltett, egyetlen kincsünk a nyelvünk, amelyért tenni is kell.
   Hogyan és mit kell ma tenni a nyelvért? Tanulni és ápolni. Igyekezni a szép, érthető, kifejező, tartalmas beszédre, írásban a helyesírási szabályok betartására. A helyzetnek megfelelően megnyilatkozni. Mellőzni a felesleges idegen szavak használatát. Ügyelni közölnivalóink tartalmi és formai igényességére, amelybe nemcsak az tartozik bele, hogy értelmes mondatokban beszélünk, hanem az is, hogy technikailag is szépen formáljuk szavainkat: nyitott szájjal, hangosan, minden szótagot kiejtve, hanglejtésünkre is figyelve beszélünk. Sokat olvasni igényes magyar irodalmi műveket, mert egy szép vers, egy jó elbeszélés magyarul is tanít, bővíti szókincsünket, kifejezőképességünket.
   Minden nap ünnepeljünk nyelvünkben és létünkben, legyen örökségünk nyelvünk ápolása és továbbadása ahogy Gyulai István megfogalmazta "Örökségünk" soraiban: 

Mert én
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elvenni nem hagyom
Én magyarul érzek
Magyarul félek
Magyarul kérlek
Magyarul érted
Magyarul sírok
Magyarul mondom
Magyarul írok
Magyarul mosolygom
Magyarul küzdök
Magyarul tűrök
Magyarul dobbanok
És magyarul álmodom
    Még nincs egy éve, hogy e dal segítségével szólították meg a világ különböző pontjain élő magyarokat,elindult az Örökségünk Mozgalom, melyhez ez uton mi is, Tusnádfürdőröl csatlakozhatunk, megtanulva a dalt és énekelve, igy részesei lehetünk ennek a világméretű mozgalomnak.
Tavalytól már ezreket vontak be Bécstől Kézdivásárhelyig, Kanadától Új-Zélandig  a magyar nyelv megőrzését, a magyarság megtartását szorgalmazó mozgalomba.
Közösségi klipp készült a beérkezett videókból és további pályázatokat fognak hirdetni.

https://www.youtube.com/watch?v=_MdNgn-kjik
https://www.youtube.com/watch?v=THXAI6uVDwQ&feature=youtu.be

Az Örökségünk Mozgalom honlapjai:
https://www.facebook.com/Oroksegunk.a.Mozgalom/?fref=ts
http://oroksegunk.net/


„Ugyanazt érezzük, miközben az Örökségünk sorait énekeljük, s ugyanazt gondoljuk: ha a nyelvet megőrizzük, megőrizhetjük a magyarságunkat itthon és szerte a világban”
Gyulai István, az Örökségünk szerzője


Örökségünk
Itt vagyunk ismét, most már sokadjára
Leültünk kicsit együtt, de még nem dőlhetünk hátra
Hiszen van még dolgunk a világban, bőven van mit tennünk
Hogy megmaradjon köztünk, ’miben mindig muszáj hinnünk
Gyönyörűen beszéltek, öröm hallani a hang’tok
És remélem, hogy reméltek még jobbat, miben vagytok
Mert nincsen határ ottan, ahol egy nyelvet beszélnek
És testvérnek hívják az embert, adjunk hálát az égnek
Mert én
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elvenni nem hagyom
Én magyarul érzek
Magyarul félek
Magyarul kérlek
Magyarul érted
Magyarul sírok
Magyarul mondom
Magyarul írok
Magyarul mosolygom
Magyarul küzdök
Magyarul tűrök
Magyarul dobbanok
És magyarul álmodom
Én magyarul álmodom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elkopni nem hagyom
Megtanulom, megőrzöm
Tanítom, továbbadom
A szüleim nyelvét a gyerekeim hangján
Elvenni nem hagyom
(Gyulai István)
Válogatás a pályázatra beérkezett videókból:
https://www.facebook.com/Oroksegunk.a.Mozgalom/?fref=ts
https://www.youtube.com/watch?v=Ga68-880CTU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RoTJTfMKBms&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ru5QWcnXwkQ&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=xQ4QzdKhh9s
https://www.youtube.com/watch?v=4RWIHzLW4xo&feature=youtu.be
http://morfondir.ro/blog/2016/05/27/oroksegunk-mozgalom-szuleink-nyelveert/


https://www.youtube.com/watch?v=nQ56UBnw-gM
http://oroksegunk.net/

Az Idősek Világnapja

 Október elsején az Idősek Világnapját ünnepeljük.Az Öregek Nemzetközi Napját az UNESCO vezette be 1991-ben. Ez az ünnep az idősekért van, róluk szól. Az idős embereket tisztelnünk kell. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak érzését, hogy értékeljük őket.
Igyekszünk odafigyelni idős társainkra, törekszünk egymás mélyebb megértésére, jobb megismerésére, hogy lássuk meg és keressük egymásban az értékeset, az elsajátításra, a követésre méltót. A fiatal nemzedék az elődök által megalkotott világba születik bele. Munkánkat az elődök eredményeire építve végezzük. Életünk akkor tekinthető értékesnek, ha az idő előrehaladtával saját utódainknak értékesebb világot, példát tudunk átadni. Mindennapi munkánkhoz az elődök nyújtotta mintából meríthetünk hitet, erőt, bátorságot. Szebbé és reménytelibbé teszik életünket. Sokat segítenek nekünk tapasztalataik átadásával, véleményük, bölcsességük megosztásával.
Az idősek világnapja,kiváló alkalom arra, hogy felülvizsgáljuk öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat.
A mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk arra, hogy elfeledkezzünk róla: törődéssel tartozunk az idősek felé. Pedig a figyelem kijárna minden nap, és nem is csak családi szinten.
Október elseje az idősek világnapja,persze ahogy nem csak karácsonykor kell szeretni a másikat, úgy most sem csak ezen az egy napon kell(ene) odafigyelni a sokszor beteg és gyenge idősekre.

Blaskó Mária: JÓ TANÁCS
Hallgassunk az okosabbra és jól fogunk járni,
Okos szóra ki nem hallgat, meg fogja még bánni.
Hallgassunk az öregekre, ők sokat átéltek,
Ifjú ész,új könyv,divat ezzel föl nem érnek.
Hallgassunk jó szüleinkre, az ő szavuk drága,
Áldott leszel,hogyha hallgatsz szüleid szavára.
Hallgassátok sziveteknek mit súg a Jóisten,
Mert őnála bölcsebb, szentebb és szeretőbb nincsen.

Idős ember imája

Te adj erőt, hogy lépni tudjak,
ha megbántanak, ne zokogjak.

Te add meg, hogy eltűrjenek,
hibáimmal szeressenek.

Te erősíts erőtlenségemben,
hogy Veled vigyem a keresztem.

Egyedüllétben te légy támaszom,
hogy lelki örömmé legyen bánatom.

Te őrizd meg gyengülő szemem,
hogy hitemmel lássalak Istenem.

Te adj azoknak szeretetet,
akiknek én adtam életet.

Legyen szívükben jóság, irgalom,
öregségemet értő szánalom.

Áldd és őrizd őket édes Jézusom,
hogy találkozásunk legyen nálad egykoron.

Vezess, erősíts, oltalmazz!
Végső órámon irgalmazz!

Köszönöm, hogy szeretsz, és
országodba fogadsz.
...... ...... ...... ...... ...... .....Ámen.


EMBERI SORS


Pörög az orsó, s az élet fonala
lepereg gyorsan, mint száraz falevél.
Forró nyár után jön ősz, s hideg tél.
Álmatlan éjszakák, ködös hajnalok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.
Szép gyermekkor már csak távoli álom.
Remeg a kéz, s a lépés tétova.
Hátadra sújt a kínok ostora.
Fogy a remény, s gyűlnek a bajok.
…Az ifjak nem is sejtik, milyen gazdagok.
De ki ma ifjú, ne feledje el,
Felette is elsuhannak az évek,
És egyre halkul a vidám ének.
Sóhajjá válnak zengő dallamok
…Kik lélekben ifjak, csak azok boldogok.
Gerő Sándor

http://turul.info/napok/idosek

http://mek.oszk.hu/00700/00753/html/vers1122.htm#26

http://turul.info/napok/idosekimaja

https://www.youtube.com/watch?v=jmciaL2bF70

 https://www.youtube.com/watch?v=pKqqovookN0


Nemzetközi találkozó a CD-ETA PROJEKT képviselőivel

A szeptember 6-án sorra kerülő nemzetközi partnertalálkozó alkalmával előadássorozat keretében a külfőldi szakemberek osztották meg tapasztalataikat, a digitalizálás terén elért eredményeikről számoltak be.

                                                                        MEGHÍVÓ
Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt a CD-ETA- „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” elnevezésű projektben, amely az Interreg Europe program által nyert finanszírozást. A CD-ETA projekt fő célkitűzése, hogy segítse a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó politikák elfogadását és gyakorlatba ültetését valamint, hogy támogassa a projektben résztvevő intézmények jó gyakorlatainak szükségszerű átvételét.
A projekt tevékenységek a helyi érintettek csoportjának aktív közreműködésével valósulnak meg. Mint ismeretes a helyi érintettek csoportjának első találkozójára augusztus 2-án került sor,  ezúttal köszönjük, hogy nyitott volt a projekt nyújtotta kihívásokra és aktívan résztvett az eseményen.
Jelen meghívó a következő eseményre vonatkozik, amely szeptember 6-án lesz megszervezve, s melynek keretében a külföldi partnerek helyi érintettjei, valamint 3 nemzetközi szakértő tartanak előadást a digitalizálás műszaki paramétereiről és finanszírozási lehetőségeiről, a létező standardokról és egységesítésükről, valamint a főbb irányvonalakról és gyakorlati alkalmazásokról.
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy vegyenek részt a 2016. szeptember 6-án szervezett műhelymunkán, 10.00 órától kezdődőn, a Megyeháza gyűléstermében. A programot mellékelve küldjük.  Visszajelzésüket a résztvevő személyre vonatkozóan, kérjük, küldjék el legkésőbb 2016. augusztus 31-ig Ábrahám Margitnak, a CD-ETA projekt pénzügyi felelős munkatársának, az abrahammargit@hargitamegye.ro e-mail címre.   Együttműködésüket köszönjük.
 

Csatlakozás a CD-ETA projekthez

A Hargita Megyei Tanács felhivására válaszolva, létrejött a csatlakozás a CD-ETA helyi érintettek csoportjához.
Ez az Unios-Projekt a helyi értékek digitalizálását fogja megvalósitani, amelyre 2019-2020 között  kerül sor, gyakorlati kivitelezésben.
A program első három éve a jó tapasztalatok megosztásával zajlik, tapasztalatcserék formájában.

Tusnádfürdői Városi Könyvtár - Urkon Judit részére
 
 
MEGHÍVÓ
 
    Hargita Megye Tanácsa partnerként vesz részt a CD-ETA- „Collaborative Digitization of Natural and Cultural Heritage” elnevezésű projektben, amely az Interreg Europe program által nyert finanszírozást.
A CD-ETA projekt fő célkitűzése, hogy segítse a kulturális és természeti örökség digitalizálására vonatkozó politikák elfogadását és gyakorlatba ültetését valamint, hogy támogassa a projektben résztvevő intézmények jó gyakorlatainak szükségszerű átvételét.
Figyelembe véve, hogy a CD ETA projekt a természeti és kulturális értékek, digitalizálására vonatkozik, a megyei értéktár létrehozásának folyamatát és a Hargita megyei értéktár bizottság munkáját nagyban segíti a Természeti és épített örökség, a Kulturális örökség szakterületeken, valamint részben az Ipari és műszaki megoldások és Sport és turizmus szakterületeken.
  A természeti és kulturális értékek, örökségek digitalizálásában, elsősorban az aktuális helyzet és problémák, valamint a helyi szükségletek felmérése a cél, majd a további teendők meghatározása, valamint az, hogy a projektben kidolgozott digitalizálásra vonatkozó  stratégiák, gyakorlatok és alkalmazások segítsék a megyei értéktár digitalizálását. Ennek érdekében szükséges kialakítani a helyi érintettek csoportját.
Tisztelettel felkérjük Önöket, hogy vegyenek részt a helyi érintettek csoportjában, Az amely a CD-ETA projekt keretében valósul meg, szerepük megbeszélések és találkozók által valósul meg a régió digitalizálásának témakörében, kamatoztathatják tapasztalataikat  ismereteiket a természeti és kulturális értékek, örökségek digitalizálási folyamata mentén.
A helyi érintettek csoportjának első találkozójára 2016. augusztus 2.-án kerül sor, Hargita Megye tanácsának 19-es termében. Csatoljuk a projekt rövid leírását és a találkozó programját.
            Visszajelzésüket a résztvevő személyre vonatkozóan, kérjük, küldjék el legkésőbb 2016. július 29.-ig Ábrahám Margitnak, a CD-ETA projekt pénzügyi felelős munkatársának, az abrahammargit@hargitamegye.ro e-mail címre.
 
Együttműködésüket köszönjük.
 
Tisztelettel,
Borboly Csaba                                    Zonda Erika
Elnök                                                    Projektmenedzser

Látogatók könyvtárunkban

Julius 5-én látogatást tettek konyvtárunkban a konyvtárosok szakképesitését koordonáló szakemberek, Silvia Nestorescu, az ANBPR képviseletében valamint Hermina Anghelescu, a Detroit-Wayne State University professzora.
Találkozásunk során felmerült a könyvtárosképzés fontossága, erre vonatkozóan ajánlást fogalmaztak meg a könyvtárosi besorolásommal kapcsolatosan.