Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!2015. november 27., péntek

A Jókai Mór iskola tanulóinak munkáiból, a Magyar Nyelv Napjára meghirdetett versiró felhivásra

    A Magyar Nyelv Napját közösen megünnepelve, az ezt követő időszakban, a Jókai Mór Általános Iskola tanulói közül többen is papirra vetették gondolataikat az anyanyelvvel kapcsolatosan, összegyűjtötték az általuk legszebbnek vélt magyar szavakat és versirással is próbálkoztak, ügyeskedtek.
     A szorgalmas tanulók név szerint a következők: Köne Timea, Száfta Andrea, Köne Szilárd, Lázár Réka, Balog Bernadett Renáta, Petki Anita Réka, Maksai Irénke, Urkon Krisztina, Kiss Anita, Barna László Noémi, András Krisztina és masik két tanuló név nélkül, mindannyiuknak dicséret!

Köszönjük a közreműködést, további sikeres alkotásokra várunk..!

2015. november 16., hétfő

A magyar nyelv napja iskolánkban
A magyar nyelv napja iskolánkban
2015. november 13-án iskolánkban is megünnepeltük a magyar nyelv napját, amely a magyar kultúra (január 22.), a magyar költészet (április 11.) és a magyar népmese (szeptember 30.) napja mellett „legdrágább kincsünkre” emlékeztet.
Ez alkalomból az V-VIII. osztályosok órái nyelvi feladványok megoldásával, a magyar nyelvet dicsőítő, vagy épp nehézségeire viccesen rámutató versek maghallgatásával, a magyar nyelvről írt frappáns idézetek megismerésével teltek.
A program a városi könyvtárral együttműködésben valósult meg, a szórakoztató és gondolatébresztő összeállítást Urkon Judit könyvtárosnő szerkesztette és mutatta be, amely továbbra is elérhető a bibliotusnad.blogspot.com honlapon.
Az eseményhez pályázat is kapcsolódik, amely arra szólítja fel a gyerekeket, hogy összeállítsák a szerintük legszebb tíz magyar szó listáját, verset írjanak, kifejtsék gondolataikat édes anyanyelvünkről.
Bízunk benne, hogy ez a kis ízelítő felkeltette tanulóink érdeklődését anyanyelvünk sokszínűsége, szépsége, játékossága iránt.
                                                                                             Tisztelettel, Köllő Zsófia, magyartanár


Tevékenységek az I-IV. osztályosokkal


Tevékenységek az V-VIII. osztályosokkal
2015. november 10., kedd

Magyar Nyelv Napja-November 13.


 ,,Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkozom, írok, életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható. Nem külsőséges valami, mint a kabátom, még olyan sem, mint a testem. Mélyen bennem van, vérem csöppjeiben, idegeim dúcában, metafizikai rejtélyként.” /Kosztolányi Dezső/

http://www.kozpont.ro/hirek/tarsadalom/megszavaztak-a-magyar-nyelv-napjanak-megunnepleset/    A magyar nyelv anyanyelvünk: elválaszthatatlan és nélkülözhetetlen része mindennapjainknak. Magyarul közöljük mondandónkat, magyarul értjük meg egymást, életünkben először magyarul szólalunk meg, magyarul kérünk, magyarul örülünk, magyarul szomorkodunk. Édesanyánk magyar nyelven tanít minket, magyarul tanulunk az iskolában. A magyar nyelv biztos tudásának birtokában sajátítjuk el az idegen nyelveket.
  Magyarul álmodunk, magyarul szeretünk, magyarul vágyakozunk. Kosztolányi Dezső szavaival élve életünk legnagyobb eseménye a magyar nyelven való beszéd, írás, gondolkodás.
    Anyanyelvünk méltán szép jelzője az édes, ez nyelvi kifejezőképességünk árnyaltságán túl jól mutatja érzelmi viszonyunkat e páratlanul nagy kincsünkhöz. Édes anyanyelvünket ünnepeljük november 13-án. Azt az „édes” nyelvet, amelynek az értelme a régi magyar nyelv szerint az igazit, a valódit, tehát nem a hamisat, nem a romlottat jelentette. „Én édes szerelmetes uramnak” szólította a feleség a férjét, „édes asszonyanyámnak” nevezte anyját a gyermek, a testvérek pedig „édes eggyek” voltak még a XIX. században is. Ezért lett az édesanya is „édes”, mert az igazit értették rajta, így nyelvünk is ezért kapta az édes jelzőt, mert féltett, egyetlen kincsünk a nyelvünk, amelyért tenni is kell.
    Hogyan és mit kell ma tenni a nyelvért? Tanulni és ápolni. Igyekezni a szép, érthető, kifejező, tartalmas beszédre, írásban a helyesírási szabályok betartására. A helyzetnek megfelelően megnyilatkozni. Mellőzni a felesleges idegen szavak használatát. Ügyelni közölnivalóink tartalmi és formai igényességére, amelybe nemcsak az tartozik bele, hogy értelmes mondatokban beszélünk, hanem az is, hogy technikailag is szépen formáljuk szavainkat: nyitott szájjal, hangosan, minden szótagot kiejtve, hanglejtésünkre is figyelve beszélünk. Sokat olvasni igényes magyar irodalmi műveket, mert egy szép vers, egy jó elbeszélés magyarul is tanít, bővíti szókincsünket, kifejezőképességünket.
    Globalizált világunkban fontos őrizni a nemzeti identitást, hiszen abból építkezünk, a saját nyelvünkön megfogalmazva tudunk új elemeket hozzákapcsolni az emberi kultúra nagy egészéhez. A magyar nyelv a mienk, s így számunkra a legszebb.
    A nyelv velünk, bennünk él, állandóság és változás egyensúlya tartja mozgásban, s ezzel életben. A nyelv történelmi korokon átívelő története során ez jól nyomon követhető. A finnugor nyelvcsaládba tartozik, s ezzel az indoeurópai nyelvek nagy óceánjában kis szigetet képez. A magyarság vándorlása majd letelepedése során sokszor találkozott idegen népekkel, amelyek tudását és az ehhez kapcsolódó szavait beépítette gondolkodásába, szellemi és anyagi kultúrájába. Az egykor idegen szavak engedelmeskedtek a magyar nyelv sajátosságainak, belecsiszolódtak a hangzásvilágba, s ma már nyelvünk szerves részét képezik.

Link-gyűjtemény a témában:

https://www.youtube.com/watch?v=eyJpJoF8F6A
 https://www.youtube.com/watch?v=aIyyChVFfQA
http://www.forrasfolyoirat.hu/0107/faludy.html
 http://www.napkeletegyesulet.hu/hu/erdekessegek/mveszetek/41-oda-a-magyar-nyelvhez  
23:08 -tól kezdődően  https://www.youtube.com/watch?v=2QrJOYPVEc0
http://kapcsolat.hu/blog/kultura/8946-lackfi-janosoda-magyar-nyelvhez
http://fox.klte.hu/~keresofi/versek/abranyi.html
 https://www.youtube.com/watch?v=VWKlAbPAHo8
http://szpke.hu/a-het-verse/p-horvath-laszlo-anyanyelv-magyar-nyelv

Viccesen a magyar nyelvről:

 https://www.youtube.com/watch?v=PT29zJXRNlU

https://www.youtube.com/watch?v=oT4CKxZWpeg

 a magyar nyelvre vonatkozóan...

George Bernard Shaw drámaíró mondta: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: Ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”


http://magyarno.com/egy-felvideki-lany-gondolatai-anyanyelvunkrol/

Idézetek a magyar nyelvről:

http://www.hevesitukor.hu/Doktar/Webnapi/HWB2013/H1302A0/H131114D1.html
http://www.citatum.hu/cimke/magyar_nyelv
http://fox.klte.hu/~keresofi/alap/idezetek.html
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/az-5-legjobb-kazinczy-idezet-a-magyar-nyelvrol/
http://www.tantaki.hu/nyelvtan/nyelvtan_idezetek

Versek a magyar  nyelvről:

http://diakszogalanta.qwqw.hu/?modul=mcsop&a=243261
 http://fox.klte.hu/~keresofi/versek/98versek.html Jókai Mór 1865-ben írt Prológusa  így kezdődik: „Egy kincse van minden nemzetnek adva, míg azt megőrzi híven, addig él. E kincs neve az édes anyanyelv.”


 Jókai Mór
A magyar nyelv ismét itthon

A magyar nyelv ismét itthon.
Hozott az ég! keblünkbe zárt
Rég várt vendég, magyar nyelv!
Lelkünk lelke, szivünk vére,
Velünk maradj, ne tűnj el.
Ülj a székbe, mely megillet,
Tedd fel babér-koronád,
Erősödjék meg hatalmad
Hosszú századokon át,
Hogy e honban ne mondhassa
Senki többé ezután:
„Nem tudom a magyar nyelvet,
Mivel nem tanulhatám.”
Szálld meg költő s tudós lelkét,
Hogy irjanak magyarán.
Tisztaságban, helyességben
Tündökölve egyaránt.
Idegen szót, eszmejárást,
Ne hagyj többé mondani.
Van mi nekünk annál jobb, szebb,
Csak ki kell választani.
Hogy e honban ne mondhassa
Költő, tudós ezután:
„Nem tudom a magyar nyelvet,
Mivel nem tanulhatám.”
Szállj az úri teremekbe:
Hol eddig más volt divat.
Tudjon veled elmulatni
Nagyságos lányod, fiad.
Casinóban, versenytéren,
Páholyban, vigalmakon,
Minden nagy úr tudjon szólni
A hazai hangokon.
Hogy e honban ne mondhassa
Gróf és grófné ezután:
„Nem tudom a magyar nyelvet,
Mivel nem tanulhatám.”


 Legszebb szavaink:
  Sokakat foglalkoztatott már a téma, készültek felmérések és a költők-írók is kinyilvánították véleményüket a kérdésben.
"Egy új világ kezdődik minden nyelv küszöbén, a szépség új birodalma új értelmi és érzelmi törvényekkel. Mi tehát a tíz legszebb magyar szó? Ezt felelném, abban a tudatban, hogy válaszom merőben önkényes, és éppúgy jellemez engemet, mint nyelvünket:

Kosztolányi Dezső, a szép szavak mestere a következő tíz szavunkat tartotta a legszebbnek
- láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard, csók, vér, szív, sír." versbe való, rövid, választékos szavak.
 Egy felmérés szerint a legszebb magyar szó a pillangó, további helyezettek: édesanya, szerelem, békesség, hópehely, szellő. A magyar nyelv egyik különlegessége egyébként a szerelem szó, talán ezért is került a listára, mivel a legtöbb nyelvben mindenféle nemű szeretetet egy szóval intéznek el, míg nekünk itt van a szerelem szó.

 http://kigondoltam.blog.hu/2010/11/06/legszebb_szavaink
http://ujszo.com/napilap/szalon/2012/01/28/a-tiz-legszebb-magyar-szo

Program-ajánló iskolásoknak:

http://anyanyelvapolo.hu/magyar-nyelv-napja-hogyan-unnepeljuk-az-iskolaban/
  http://www.tehetseggondozas.hu/index.php?f0=magyar_jatek