Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!2016. december 29., csütörtök

Evaluarea activității-Analiză swot


Emlékképek, események, tevékenységek...


Költészet Napja-április 11.óvodai csoport

napközisek a felolvasómaratonon


Tamási Áron könyveiből kiállitás


"iskola másként héten"

adventi koszorúkötés a napközisekkel, Venter Dezső nevelő irányitásával


Magyar Kultúra Napján, a Közösségi Házban

RAPORT DE ACTIVITATE a BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI din BĂILE TUȘNAD

Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o bibliotecă publică înființat și finanțat de către autoritatea locală, Primăria Băile Tușnad.
În calitatea mea  de bibliotecar, angajata instituției din 2003, voi  prezenta activitățile desfășurate de  bibliotecă.
 Ca punct de pornire mă voi referi  la  Legea bibliotecilor Nr. 334/2002. cu actualizări, lege care stipulează activitatea bibliotecilor din România.
În înțelesul prezentei legi, se consideră:
a)biblioteca - instituția, compartimentul sau structura specializată ale cărei atribuții principale sunt: constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea și conservarea colecțiilor de cărți, publicațiilor seriale, a altor documente de bibliotecă  și a bazelor de date, pentru a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educație sau recreere; inițierea, organizarea si desfășurarea de proiecte și programe culturale, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau prin parteneriat public-privat; în cadrul societății informației biblioteca are rol de importanță strategică;
Potrivit Legii 334/2002, Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad se încadrează  în sistemul național de biblioteci publice.
Art .1 (e) bibliotecă de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunități locale (Băile Tușnad) …
 Art. 22
 (2)Bibliotecile publice asigură egalitatea accesului la informații si la documentele necesare informării, educației permanente și dezvoltării personalității utilizatorilor, fără deosebire de statut social sau economic, vârsta, sex, apartenență politică, religie ori naționalitate.
Biblioteca din Băile Tușnad  funcționează ca bibliotecă orășenească ,  conform  ART. 31. Bibliotecile municipale şi orăşeneşti organizează activitatea de lectură şi oferă servicii de documentare şi informare comunitară.  
A fost înființat  în subordinea autorității locale, potrivit Art.2.
 (2) Bibliotecile de drept public se înfiinţează şi se organizează în subordinea  autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale, a altor autorităţi ori instituţii publice şi funcţionează potrivit regulamentelor proprii aprobate de aceste autorităţi sau instituţii-  respectiv subordonat Primăriei Orașului Băile Tușnad, prin  coordonare metodologică de la  Biblioteca Judeteana Kájoni János din Miercurea Ciuc.
Personalul bibliotecii este asigurat de un singur persoanal de specialitate, respectiv bibliotecara Urkon Judit, bibliotecar M, deși licențiat în Biblioteconomie din anul 2011.
Biblioteca  în general, precum și Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o instituţie specializată care are ca atribuţii principale constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date şi de a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie ; iniţierea , organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriate cu autorităţi şi instituţii de profil ( legea bibliotecilor 334/2002).
Atribuţiile descrise de Legea bibliotecilor oferă cadrul general  pentru organizarea de activităţi care urmăresc obiective precise, deci biblioteca este  menită:
  să ofere documente pentru întreaga populaţie;+ deservirea turiștilor sosiți în stațiune pe  perioadă determinată(caz special la noi);
 să reprezinte un centru cultural şi educaţional pentru comunitate;
   să ofere acces la cultură şi la universul informaţional;
   să ofere informaţii privitoare la colecţii;
   să deţină un serviciu de informare şi de acces la informaţii;
   să îndrume utilizatorii în căutarea documentară independentă;
   să prelucreze informaţiile locale;-începând din 2016 am intrat în programul de digitizare a valorilor culturale locale, prin Proiectul Europen CD-ETA;
   să organizeze o reţea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii;
  să organizeze evenimente şi servicii culturale şi totodată să intre în circuitul evenimentelor organizate în comunitate;-descrierea programelor derulate pot fi consultate pe site-ul bibliotecii: http://bibliotusnad.blogspot.ro/, inițiat și administrat de mine, din 2010.
Activitățile  bibliotecii se referă  atât la activitățile
1.      cu caracter permanent ( și cu atribuții după fișa postului) cum ar fi:
  Servicii de bibliotecă- funcționarea  după un  Regulament de organizare si funcționare (ROF) , care este elaborat spre aprobare către  consiliul local prin Hotarâre de consiliu în luna decembrie ac.
  marketing si manegement în bibliotecă
   proiecte de  dezvoltare

2.      alte activităti cu caracter ocazional –activități și evenimente , comemorări legate de zile comemorative ca:
  Ziua Culturii Maghiare-22. Ianuarie;
  maratonul citirii-legat de centrenariile marilor scriitori din anul respectiv-în 2016 legat de Tamási Áron;
   comemorarea Revolutiei de la 1848-15 Martie;
  Ziua poeticii maghiare-ziua de naștere a poetului József Attila;
  Zilele orașului de obicei în iunie- expozitii de cărți,(Cortul cultural Jókai Mór-din 2015) întâlniri cu scriitori(ziaristul Ferencz Imre la zilele orașului, Dr. Árpás Károly anul trecut de zilele orașului) lansări de carte, donații legate de sponzorizări,maraton de citire;
  activități de recreere în timpul vacanțelor , pentru petrecerea timpului liber în perioada iulie-septembrie pentru elevi- atragerea spre lectură,amenajarea curții prin plantarea florilor și întreținerea acestora, stropire etc, în interior plantăm în ghivece de flori, organizăm jocuri distractive pe calculator, activități meșteșugărești;
   Ziua Limbii Maghiare-16 noiembrie;-am inițiat pe plan local  ac. aderarea  în mișcarea de anvengură internațională a promovării limbii maghiare prin Proiectul „Örökségünk”;
  activități legate de sărbatorile creștinești(Crăciun) în parteneriat cu Asociația Franciscană Casa Szent Laszlo relizăm coronițe si ornamente pentru Crăciun,reînnoirea tradițiilor și cultivarea datinilor străvechi,  memorări de poezii și cântece de sărbători, proiectări filme.;
Aceste activități sunt consemnate pe blogul bibliotecii, la adresa de web:
În continuare  voi axa mai detaliat asupra serviciilor de bibliotecă desfășurate  cu caracter permanent și  încerc prin metode de marketing și manegement (printr-o analiză Swot) să descriu  unele aspecte actuale, care trebuie îmbunătățite pe parcurs în vederea satisfacerii utilizatorilor la cerințele noii societăți informaționale.
Noţiunea de serviciu a fost preluată din domeniul management-marketing şi prin definiţie este o activitate utilă menită să satisfacă anumite nevoi sociale. Serviciul de bibliotecă se dezvoltă prin interacţiunea dintre bibliotecar şi utilizator, componentă a comunicării sociale. În bibliotecile mici, ca si in cazul nostru,  personalitatea bibliotecarului are o influenţă hotărâtoare asupra gamei de servicii şi activităţi organizate.
1)      Serviciile tradiţionale pentru utilizatori ale unei biblioteci mici sunt cele de împrumut, consultare, lectură în salã , de orientare a utilizatorului în colecţii, de localizare, de reperare a datelor solicitate (bibliografie, adresã).
2)      Serviciile mai moderne mediate de tehnologie, introduse în ultimii ani sunt - fotocopiere, printare, căutare pe Internet, lecturare de ebooks, audiţii, editare text, corespondenţă electronică. Acest serviciu functioneaza începând din 2010, cu intrarea noastră  în Programul Biblionet.
Pentru a iniţia şi organiza un serviciu, trebuie sa identificăm clar resursele necesare. În momentul de faţă bibliotecile dispun de 4 tipuri de resurse pe care le pot utiliza pentru a oferi servicii publicului.
Serviciile noastre sunt organizate tinând cont de îmbinarea  resurselor-în general  corespundem cerințelor actuale pentru a oferi  servicii de bibliotecă (ceea ce prezint ca puncte forte).  Cele 4 resurse necesare pentru oferirea serviciilor sunt următoarele:
1.  Personal- Personal de specialitate în domeniu-bibliotecar cu studii superioare din 2011,(ca punct forte)  dar fără reîncadrare după studii (punct slab).
2.  Colecţie- Colecţii  organizate după standarde biblioteconomice.
3.  Dotări materiale- Spaţiu primitor, amenajat în aşa fel ca să poată găzdui beneficiarii    serviciilor .(Mese , scaune, iluminare suficientă, căldură iarna…)          
4. Tehnologie- Echipamente electronice funcţionale, conexiune internet.RESURSE
PUNCTE FORTE
PUNCTE SLABE
1. Personal
1. de specialitate în domeniu-bibliotecar cu studii superioare din 2011.
2. calificat şi instruit pentru a oferi servicii de calitate utilizatorilor bibliotecii. Acesta poate identifica şi lucra proactiv cu instrumente de lucru care ajută la organizarea sau evaluarea unui serviciu.
3. perfecționare continuă  în profesie prin absolvirea mai multor cursuri în domeniu-Atestat de competență profesională în 2004, cursuri Irex și altele(în dosarul personal)
Raport de evaluare din 05.11.2013.
Raport de evaluare  din 05.07.2016, de către ANBPR (Asociatia Bibliotecarilor Publici din România)
1.decalaj în promovarea profesională, din 2009 menținând  funcția de bibliotecar M-I /A, nici un fel de promovare de 7 ani.
2.neacordarea niciunui spor vreodată-potrivit Legii 334 Art.52 b)
 în cazul bibliotecilor fără personalitate juridică …conducerea bibliotecilor este asigurat de un bibliotecar responsabil, cu funcţia de şef de serviciu sau şef de birou, având dreptul la indemnizaţia de conducere corespunzătoare, potrivit prevederilor legale.
2.Colecţie
organizat după standarde biblioteconomice-consemnate în rapoartele din 2013 și 2016.
Raport de evaluare din data de 05.11.2013 de către Biblioteca Județeană  Kájoni János, cu Nr de înregistrare3189/06.12.2013.(atașez în anexă)
Evaluarea ANBPR din 05.07.2016., Cu Nr. de inreg.26.07.2016.(Anexa)
colecțiile actuale necesită reînnoiri prin îmbogățirea fondului mai ales prin achiziții-potrivit Legii 334 Art.40.
(11) Bibliotecile publice sunt obligate să îşi dezvolte colecţiile de documente,
prin achiziţionarea de titluri din producţia editorială curentă, precum şi prin
completarea retrospectivă.
(12) Creşterea anuală a colecţiilor din bibliotecile publice trebuie să fie de
minimum 50 de documente specifice la 1.000 de locuitori. –ceea ce în cazul nostru reprezintă  minim 80 de documente anual.
 (13) Colecţia din biblioteca publică trebuie să asigure cel puţin un document
specific pe cap de locuitor.
3. Dotări materiale
Spaţiu primitor, amenajat în aşa fel ca să poată găzdui beneficiarii serviciilor (Mese , scaune, iluminare suficientă, căldură iarna…)
sediu nou-clădire renovată
încălzire cu termocentrală pe gaz,
amenajat WC.
1. spatii mici, fondul fiind înghesuit
2. lipsa unei spații delimitate pentru bibliotecar (birou)
3. lipsa depozitului
ART. 42
(1) Colecţiile bibliotecilor se păstrează în depozite şi/sau în săli cu acces liber
special amenajate, asigurându-se condiţii de conservare şi securitate adecvate.
-avem dăunători datorită mucegaiului  si igrasiei și suntem supuși condițiilor vătămătoare în muncă;
4. lipsa aerisirii cu ventilatoare în vederea menținerii, conservării colecțiilor în condiții optime, astfel colecțiile fiind supuse deteriorării și degradării avansate
5. mobilier vechi
4. Tehnologie
Echipamente electronice funcţionale primite în donatie prin Programul Biblionet în  2010.
calculatoare, imprimantă , scanner,proiector
 conexiune Internet prin Clicknet
 abilităţi de folosire în mod gratuiit a echipamentelor şi a resurselor Internet.
1.dauna produsă de spargerea din 2011 a produs efectul de lipsă din totalul echipamentelor primite, care nu au fost completate și echivalate la numărul inițial primit.
2. lipsa echipamentului electronic ptr scopuri de serviciu( ar fi mai eficient achizitionarea unui  laptop cu scopul:
-deplasări pentru unele activități în parteneriat cu alte instituții-conectare cu proiector;
-în vedera reactualizării datelor prelucrate prin  programul Biblis
-ptr. administrarea paginilor de web, respectiv blogul bibliotecii http://bibliotusnad.blogspot.ro/ pagina de web a orașului www.tusnadfurdo.info

În concluzie,  prin analizarea aspectelor în parte,  sper să găsim modalități de  soluționare și vom trece la  eliminarea unor  puncte  slabe  precum și la rezolvări  eficace în vederea menținerii și îmbunătățirii serviciilor noastre în viitorul apropiat.
Totodată prin aprobarea și  aplicarea –Regulamnetului de organizare si funcționare (ROF) vom avea un document legislativ la îndemână, care sperăm să ne ajute și în privința îmbunătățirii activitătilor.
Legat de ROF, am participat la ședința  din data de 24 noiembrie a.c.  de fapt la  reuniunea metodică a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Harghita. Reuniunea a  avut loc la Biblioteca Judeţeană, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,.Tema reuniunii metodice a fost aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor precum şi dezbaterea problemelor actuale ale bibliotecilor şi ale bibliotecarilor. Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a prezentat scurt posibilităţile de intervenţie ale Consiliului Judeţean în favoarea bibliotecilor comunale, a trecut în revistă programele finanţate până în prezent în vederea dezvoltării bibliotecilor din judeţ şi s-a referit concret la felul cum bibliotecile pot solicita şi obţine sprijinul Consiliului Judeţean.
Un capitol aparte legat de activitățile bibliotecilor se reflectă prin indicatori și măsurători cantitativi. Activitatea bibliotecilor este evaluată  statistic prin raportări anuale.
 ART. 71
 (1) Anual conducerile bibliotecilor întocmesc rapoarte de evaluare a activităţii, care sunt prezentate consiliului de administraţie şi autorităţii finanţatoare.
 (2) Situaţiile statistice anuale se transmit de către biblioteci Institutului Naţional de Statistică, Comisiei Naţionale a Bibliotecilor şi ministerelor de resort, potrivit prevederilor legale.
Formularele statistice pe care le compectăm anual și lunar sunt:
·         CULT 1-centralizator
Chestionarul statistic CULT.1 se completează anual (prin Portalul Web al Institutului Naţional de Statistică sau pe format de hârtie ) de către toate tipurile de biblioteci (naţională, academice, universitare, specializate, publice: judeţeane, municipale şi orăşeneşti, comunale) indiferent de forma de proprietate şi se transmite la Direcţia Regională de Statistică (Direcţia Regională de Statistică Bucureşti)/Direcţia Judeţeană de Statistică şi o copie la Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional, respectiv a Municipiului Bucureşti până la data menționată în comunicat (de regulă până pe 15 febr). Acest chestionar statistic se completează pe baza datelor din Registrul de inventar(RI), a datelor din Registrul de mişcare a fondului (RMF) a fişelor de înscriere ale utilizatorilor, a caietului de activitate zilnică a bibliotecii şi a altor documente de evidenţă primară în care se prezintă situaţia existentă la sfârșitul anului.
·         RSA-electronic
·         RSU-electronic
·         PROBIP 2000-Programul Naţional "Performanţe Româneşti în Bibliotecile Publice" , care prin datele statistice urmărește:
ü  rezultatele obţinute şi impactul în managementul de bibliotecă:
ü  realizeaza generalizarea unui nou mod de raportare statistică în bibliotecile publice din România.
ü  Stabilirea categoriilor de date şi informaţii statistice care trebuie colectate de biblioteci.
Lunar raportăm o statistică online Biblionet la:
Ca perspective de viitor, este necesar  elaborarea de  proiecte de dezvoltare, numai în așa fel vom putea   asigura servicii de calitate și la nivel de calitate ( competitiv), în vederea  facilitării utilizatorilor.
Év vége feléEz év fontos dokumentumai könyvtárunkat illetően:
1. Országos szintű-ANBPR szakmai kiértékelése 2016-ból


2. CD-ETA Európai digitalizálási programjához való csatlakozás, helyi érintettek csoportjában


Prezentarea activităților-powerpoint ,dezbatere pe tema ROF și proiecte de dezvoltare în privința bibliotecii, in ședința consiliului local, din 29.12.2016.
RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI din BĂILE TUȘNAD

Cea mai potrivită cale spre cunoașterea și aplicare a legii este includerea expresă a prevederilor legale în regulamentele de organizare și funcționare  ale bibliotecilor,  aprobate prin hotărâri ale consillilor locale.
            Proiectul ROF  a fost inițiat si elaborat (pe baza Legii 334/2002,Lege a bibliotecilor din România ) de către Biblioteca Județeană Kajoni Janos din Miercurea Ciuc, cu rol de cenrtu metodologic  tuturor bibliotecilor publice din județul Harghita.
            Biblioteca Județeană își asumă responsabilitatea de a manifesta atribuția metodică prin elaborarea documentelor-cadru și  a metodologiilor, prin  susținerea în fața autorităților locale a rolului bibliotecii în comunitate, prin sprijinul constant acordat bibliotecilor pentru îndeplinirea rolului legal, prin medirea eventualelor situații conflictuale și găsirea unor soluții acceptabile pentru toate părțile implicate. 
 ROF, îndeplinind funcția de regulament-cadru, poate fi completat ori de câte ori este necesar, cu hotărâri noi, în concordanță cu specificul local, cu condiția respectării legislației în vigoare.
Un regulament stabilit și asumat de autorități devine obligatoriu la nivel local, statuează și conștientizează normele necesare și îmbunătățește comunicarea între finanțatorii, furnizorii și beneficiarii serviciilor de bibliotecă.
Evidențiez câteva aspecte legat de activitea bibliotecii.
Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o bibliotecă publică înființat și finanțat de către autoritatea locală, Primăria Orașului Băile Tușnad.
Potrivit Legii 334/2002, Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad se încadrează  în sistemul național de biblioteci publice.
Art .1 (e) bibliotecă de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunități locale (Băile Tușnad) , (la noi,ca particularitate aici se includ  și turiștii-utilizatori sosiți in stațiune).
Biblioteca  în general, precum și Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o instituţie specializată care are ca atribuţii principale constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date şi de a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie ; iniţierea , organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriate cu autorităţi şi instituţii de profil ( legea bibliotecilor 334/2002).
Atribuţiile descrise de Legea bibliotecilor oferă cadrul general  pentru organizarea de activităţi care urmăresc obiective precise, deci biblioteca este  menită:
  să ofere documente pentru întreaga populaţie;+ deservirea turiștilor sosiți în stațiune;
   să reprezinte un centru cultural şi educaţional pentru comunitate;
  să ofere acces la cultură şi la universul informaţional;
 să ofere informaţii privitoare la colecţii;
  să deţină un serviciu de informare şi de acces la informaţii;  să îndrume utilizatorii în căutarea documentară independentă;
 să prelucreze informaţiile locale;-începând din 2016 am intrat în programul de digitizare a valorilor culturale locale, prin Proiectul Europen CD-ETA;
 să organizeze o reţea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii; 
 să organizeze evenimente şi servicii culturale şi totodată să intre în circuitul evenimentelor organizate în comunitate;-descrierea programelor derulate pot fi consultate pe site-ul bibliotecii: http://bibliotusnad.blogspot.ro/, inițiat și administrat de mine, din 2010.
Activitățile  bibliotecii se referă  atât la activitățile permanente, care includ serviciile bibliotecii (împrumut la domiciliu, consultare pe loc, serviciul Biblionet) cât și activitățile cu caracter ocazional, pe baza proiectelor  incluse în calendarul de activități, fiind consemnate și documentate prin materiale audio-vizuale pe blogul bibliotecii.de fapt realizat cu acest țel.
Prin aprobarea și  aplicarea –Regulamnetului de organizare si funcționare (ROF) vom avea un document legislativ la îndemână, care sperăm să ne ajute și în privința îmbunătățirii activităților noastre.
Legat de ROF, am participat la ședința  din data de 24 noiembrie a.c.  de fapt la  reuniunea metodică a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Harghita. Reuniunea a  avut loc la Biblioteca Judeţeană, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,.Tema reuniunii metodice a fost aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor precum şi dezbaterea problemelor actuale ale bibliotecilor şi ale bibliotecarilor. Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a prezentat pe scurt posibilităţile de intervenţie ale Consiliului Judeţean în favoarea bibliotecilor, a trecut în revistă programele finanţate până în prezent în vederea dezvoltării bibliotecilor din judeţ şi s-a referit concret la felul cum bibliotecile pot solicita şi obţine sprijinul Consiliului Judeţean.