Beköszönő

Szeretettel köszöntjük a Tusnádfürdői Városi Könyvtár jelenlegi és potenciális olvasóit, felhasználóit, valamint a könyvtár Internetes naplójának (blogjának) követőit.

Vă salutăm cu drag, stimați cititori și utilizatori actuali și potențiali al bibliotecii orășenești din Băile Tușnad!2016. december 29., csütörtök

Év vége feléEz év fontos dokumentumai könyvtárunkat illetően:
1. Országos szintű-ANBPR szakmai kiértékelése 2016-ból


2. CD-ETA Európai digitalizálási programjához való csatlakozás, helyi érintettek csoportjában


Prezentarea activităților-powerpoint ,dezbatere pe tema ROF și proiecte de dezvoltare în privința bibliotecii, in ședința consiliului local, din 29.12.2016.
RAPORT
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare (ROF) a BIBLIOTECII ORĂȘENEȘTI din BĂILE TUȘNAD

Cea mai potrivită cale spre cunoașterea și aplicare a legii este includerea expresă a prevederilor legale în regulamentele de organizare și funcționare  ale bibliotecilor,  aprobate prin hotărâri ale consillilor locale.
            Proiectul ROF  a fost inițiat si elaborat (pe baza Legii 334/2002,Lege a bibliotecilor din România ) de către Biblioteca Județeană Kajoni Janos din Miercurea Ciuc, cu rol de cenrtu metodologic  tuturor bibliotecilor publice din județul Harghita.
            Biblioteca Județeană își asumă responsabilitatea de a manifesta atribuția metodică prin elaborarea documentelor-cadru și  a metodologiilor, prin  susținerea în fața autorităților locale a rolului bibliotecii în comunitate, prin sprijinul constant acordat bibliotecilor pentru îndeplinirea rolului legal, prin medirea eventualelor situații conflictuale și găsirea unor soluții acceptabile pentru toate părțile implicate. 
 ROF, îndeplinind funcția de regulament-cadru, poate fi completat ori de câte ori este necesar, cu hotărâri noi, în concordanță cu specificul local, cu condiția respectării legislației în vigoare.
Un regulament stabilit și asumat de autorități devine obligatoriu la nivel local, statuează și conștientizează normele necesare și îmbunătățește comunicarea între finanțatorii, furnizorii și beneficiarii serviciilor de bibliotecă.
Evidențiez câteva aspecte legat de activitea bibliotecii.
Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o bibliotecă publică înființat și finanțat de către autoritatea locală, Primăria Orașului Băile Tușnad.
Potrivit Legii 334/2002, Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad se încadrează  în sistemul național de biblioteci publice.
Art .1 (e) bibliotecă de tip enciclopedic pusă în slujba unei comunități locale (Băile Tușnad) , (la noi,ca particularitate aici se includ  și turiștii-utilizatori sosiți in stațiune).
Biblioteca  în general, precum și Biblioteca Orășenească din Băile Tușnad este o instituţie specializată care are ca atribuţii principale constituirea, organizarea, prelucrarea, dezvoltarea şi conservarea colecţiilor de cărţi, publicaţii seriale, a altor documente de bibliotecă şi a bazelor de date şi de a facilita utilizarea acestora în scop de informare, cercetare, educaţie ; iniţierea , organizarea şi desfăşurarea de proiecte şi programe culturale, inclusiv în parteneriate cu autorităţi şi instituţii de profil ( legea bibliotecilor 334/2002).
Atribuţiile descrise de Legea bibliotecilor oferă cadrul general  pentru organizarea de activităţi care urmăresc obiective precise, deci biblioteca este  menită:
  să ofere documente pentru întreaga populaţie;+ deservirea turiștilor sosiți în stațiune;
   să reprezinte un centru cultural şi educaţional pentru comunitate;
  să ofere acces la cultură şi la universul informaţional;
 să ofere informaţii privitoare la colecţii;
  să deţină un serviciu de informare şi de acces la informaţii;  să îndrume utilizatorii în căutarea documentară independentă;
 să prelucreze informaţiile locale;-începând din 2016 am intrat în programul de digitizare a valorilor culturale locale, prin Proiectul Europen CD-ETA;
 să organizeze o reţea de voluntari, sprijinitori ai bibliotecii; 
 să organizeze evenimente şi servicii culturale şi totodată să intre în circuitul evenimentelor organizate în comunitate;-descrierea programelor derulate pot fi consultate pe site-ul bibliotecii: http://bibliotusnad.blogspot.ro/, inițiat și administrat de mine, din 2010.
Activitățile  bibliotecii se referă  atât la activitățile permanente, care includ serviciile bibliotecii (împrumut la domiciliu, consultare pe loc, serviciul Biblionet) cât și activitățile cu caracter ocazional, pe baza proiectelor  incluse în calendarul de activități, fiind consemnate și documentate prin materiale audio-vizuale pe blogul bibliotecii.de fapt realizat cu acest țel.
Prin aprobarea și  aplicarea –Regulamnetului de organizare si funcționare (ROF) vom avea un document legislativ la îndemână, care sperăm să ne ajute și în privința îmbunătățirii activităților noastre.
Legat de ROF, am participat la ședința  din data de 24 noiembrie a.c.  de fapt la  reuniunea metodică a bibliotecarilor din bibliotecile publice din judeţul Harghita. Reuniunea a  avut loc la Biblioteca Judeţeană, cu participarea preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita,.Tema reuniunii metodice a fost aplicarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al bibliotecilor precum şi dezbaterea problemelor actuale ale bibliotecilor şi ale bibliotecarilor. Borboly Csaba, preşedintele Consiliului Judeţean Harghita, a prezentat pe scurt posibilităţile de intervenţie ale Consiliului Judeţean în favoarea bibliotecilor, a trecut în revistă programele finanţate până în prezent în vederea dezvoltării bibliotecilor din judeţ şi s-a referit concret la felul cum bibliotecile pot solicita şi obţine sprijinul Consiliului Judeţean.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése